Chính sách thu đổi

Chúng tôi chỉ áp dụng chính sách thu đổi đối với các sản phẩm Goldtags 24K và Goldtags 18K như sau:

  • Goldtags 24K: Đền bù đến 200% nếu sản phẩm bị lỗi
  • Goldtags 18K: Đền bù 100% nếu sản phẩm bị lỗi

Lưu ý:

Phần Mềm Vàng không nhận đền bù các sản phẩm trong các trường hợp sản phẩm bị biến dạng, hư hỏng nặng so với thiết kế ban đầu do tác động của ngoại lực một cách cố ý

Phần Mềm Vàng từ chối đền bù với các trường hợp:

Khách hàng cung cấp thông tin mua hàng không chính xác

Sản phẩm bị lỗi không phải do Phần Mềm Vàng chúng tôi cung cấp